Projectleiders, opzichters en andere medewerkers vastgoed voor woningcorporaties beschikbaar op Vastwerkportaal

Vastgoedbeheer is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van woningcorporaties. Hieronder kan worden verstaan: het geheel van werkzaamheden ten behoeve van onderhoud en modernisering van bestaand vastgoed en ontwikkeling van nieuwe vastgoedcomplexen. Door ontwikkelingen op de woningmarkt en hogere eisen van politiek en samenleving komen woningcorporaties voor steeds grotere uitdagingen te staan om hun vastgoedportefeuille optimaal te beheren en te coördineren. Goede vastgoedprofessionals, zoals een projectleider of opzichter planmatig dan wel dagelijks onderhoud voor de voorbereiding en uitvoering van de diverse onderhoudsprojecten, zijn dan ook van essentieel belang. Vooral omdat het om volkshuisvesting gaat, waar betaalbaarheid, veiligheid en leefbaarheid de sleutelbegrippen zijn, wordt ook van medewerkers vastgoed naast vakkennis tevens maatschappelijke betrokkenheid gevraagd. Werving en selectie krijgt hiermee een extra dimensie waar veel corporaties mee worstelen. Om daarbij te kunnen helpen hebben wij Vastwerkportaal in het leven geroepen. Dit vacature platform is speciaal gericht op de corporatiebranche en brengt vacatures van woningcorporaties onder de aandacht van mensen die bewust in de corporatiesector willen werken. Beide partijen kunnen zich gratis op het platform registreren. Als woningcorporatie krijg je dan een eigen dashboard waarop je eenvoudig al je vacatures kunt plaatsen en beheren. Wordt er een vacature voor bijvoorbeeld een projectleider Vastgoed aangeboden waar jij je als werkzoekende beschikbaar voor hebt gesteld, dan krijg je automatisch een melding via je mail. Je kunt dan rechtstreeks in contact treden met de opdrachtgever om nader kennis te maken.

Bel: 010 7171768 Contactformulier

Eenvoudig zelf werven en selecteren via een overzichtelijk dashboard

Vastwerkportaal valt, samen met Flexwerkportaal, onder PIMworks, een omgeving waar tijdelijke opdrachten en vaste vacatures van woningcorporaties samenkomen. PIM staat voor Partner in Mobiliteit en is speciaal gericht op de corporatiebranche. Het succes van Flexwerkportaal is mede de oorzaak van de groeiende behoefte bij corporaties ook hun vaste vacatures zelf online te kunnen beheren. Na registratie krijg je toegang tot een persoonlijk dashboard waarop je snel en gemakkelijk alle procedures voor werving en selectie zelf verwerkt. Het plaatsen van de vacatures, voor een projectleider vastgoed of een opzichter dagelijks onderhoud die sturing moeten geven aan de projectcoördinatie of projectrealisatie bijvoorbeeld, of een projectleider planmatig onderhoud die verantwoordelijk is voor de voorbereiding en coördinatie van onderhoudsprojecten. Beide platforms hebben hoge bezoekersaantallen en bovendien de extra service dat iedere vacature rechtstreeks onder de aandacht wordt gebracht van kandidaten die aan de opgegeven criteria voldoen. Dit versnelt de cyclus “medewerker gezocht - vacature online aangeboden - match beschikbaar - medewerker gevonden” aanzienlijk.

Medewerkers gespecialiseerd in vastgoed van woningcorporaties beschikbaar in heel Nederland

Vastwerkportaal is een vacatureplatform met landelijke dekking. Zowel vanuit de Randstadprovincies Noord-Holland en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht alsook Gelderland en Overijssel registreren kandidaten zich op zoek naar een baan als opzichter of projectleider dagelijks dan wel planmatig onderhoud. In de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe, maar ook de meest zuidelijke, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, stellen medewerkers vastgoed zich beschikbaar voor verschillende functies ten behoeve van projectontwikkeling, projectcoördinatie, projectrealisatie of voorbereiding onderhoudsprojecten bij woningcorporaties. Heb je ook vacatures openstaan voor vastgoedprofessionals of een moeilijk vervulbare vacature voor een projectleider vastgoedonderhoud in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag, registreer je dan op Vastwerkportaal, daar vind je gegarandeerd de juiste match.

Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.