De CAO Woondiensten: goede afspraken over salarissen en arbeidsvoorwaarden van woningcorporaties

Vastwerkportaal is een vacature platform dat zich specifiek richt op de corporatiebranche. Als je je aanmeldt ben je dus bewust op zoek naar een leuke baan bij een van de vele woningcorporaties die ons land rijk is. Dit is echter niet de enige reden waarom mensen graag werken in de corporatiesector. Ook de arbeidsvoorwaarden en salarissen zijn bij woningcorporaties goed geregeld en vastgelegd in de CAO Woondiensten. Salarissen zijn marktconform en gebaseerd op functie-indeling en salarisschalen met een jaarlijkse verhoging bij goed functioneren. Werktijden zijn gunstig en mogelijk flexibel, zodat er een goede balans tussen werk en privé gevonden kan worden. Bovendien werken de meeste corporaties met een persoonlijk loopbaanbudget, waardoor je mogelijkheden krijgt door te groeien binnen de organisatie. Wel kent de CAO Woondiensten een minimumkarakter, wat wil zeggen dat woningcorporaties afspraken kunnen maken, collectief via de ondernemingsraad of individueel met een werknemer, die afwijken van een CAO-bepaling. Dus ook als je al binnen de sector werkt, maar wilt reageren op leuke vacatures van andere corporaties, is het verstandig met je toekomstige werkgever te overleggen over eventueel afwijkende arbeidsvoorwaarden.

Bel: 010 7171768 Contactformulier

De salarissen van woningcorporaties zijn bindend vastgelegd in salarisschalen

Medewerkers in de corporatiebranche zijn over het algemeen zeer tevreden met hun werk en hun toekomstperspectieven. Dit is mede te danken aan de goede arbeidsvoorwaarden die geregeld zijn in de CAO Woondiensten. De salarissen voor alle medewerkers van woningcorporaties zijn per functiegroep bindend vastgelegd in salarisschalen met een automatische jaarlijkse salarisgroei bij normaal functioneren. Desondanks bestaan er mogelijkheden voor maatwerk, waarin de werkgever in overeenstemming met de ondernemingsraad afwijkende afspraken kan maken over een aantal onderwerpen, waaronder salarisgroei op basis van functioneren. Dit kan voor jou als medewerker gunstig uitpakken, terwijl je toch altijd kunt rekenen op de basisvoorwaarden die in de CAO vermeld staan. Het geeft corporaties een zekere mate van vrijheid om hun bedrijfsvoering naar eigen omstandigheden te optimaliseren, waardoor de organisatie gezond kan blijven, wat zich natuurlijk ook weer vertaalt naar een hogere tevredenheid van de medewerkers.

Wel dezelfde CAO, niet altijd gelijke arbeidsvoorwaarden bij woningcorporaties in verschillende regio’s

De CAO Woondiensten geldt voor alle woningcorporaties in Nederland. Maar vanwege, of misschien wel dankzij, het minimumkarakter van bepaalde delen en het cafetariasysteem voor individuele werknemers, kunnen de arbeidsvoorwaarden bij corporaties in de grote steden als Amsterdam, Rotterdam of Den Haag en de Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, verschillen van die van provinciale organisaties in de corporatiebranche. Ook tussen de noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe en Overijssel en meer naar het zuiden Gelderland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg kunnen de arbeidsvoorwaarden anders zijn. Wil je, voordat je besluit te reageren op een of meerdere vacatures die aangeboden worden op Vastwerkportaal, meer weten over de CAO Woningcorporaties in het algemeen of kaderbepalingen waarop specifieke arbeidsvoorwaarden kunnen worden gebaseerd, neem dan gerust eens contact op, waar mogelijk helpen we je graag verder.

Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.