Projectleider Participatie

Opleidingsniveau: HBO
Aantal uren: 32
Vakgebied: Leefbaarheid, Participatie, Wijkbeheer
Ervaring: 3-5 jaar

Salarisindicatie: € 3.445,- en € 4.531,-
Solliciteer voor: 01-11-2020 12:38
Contractsvorm: Tijdelijke opdracht (24 maanden)

Jouw functie

Samenwerken aan een duurzame maatschappij, een fijne woning voor iedereen en woonplezier in de buurt. Dat zijn onze drie doelen voor de komende jaren. Wij staan midden in de samenleving en voelen ons verbonden met de regio en de mensen.

Onze bewoners zijn onze belangrijkste partners. Zij weten als geen ander wat een fijne woning in een plezierige buurt inhoudt. Zij kunnen ons het beste vertellen hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren zodat deze beter aansluit op hun behoeften. We willen nog meer met hen in dialoog zijn en actief betrekken bij onze plannen.

Om dit te bereiken, hebben we een programma Bewonersparticipatie voor de komende jaren ontwikkeld. Dit programma is de basis voor het samen met onze bewoners werken aan het verbeteren van hun woonomgeving en onze dienstverlening. Wij willen ze graag actief betrekken bij activiteiten zoals het opzetten van een netwerk van actieve bewoners, het bespreken van beleidsthema’s en het verhogen van bewustwording over duurzaamheid. Samen maken we wonen bij Het Gooi en Omstreken nog leuker! Om dit ambitieuze programma verder inhoud te geven en ervoor te zorgen dat participatie echt ‘van ons allemaal’ wordt, zoeken wij een Projectleider Participatie 32 uur, voor een periode van 2 jaar.

Dit doe jij:

Je krijgt een waanzinnig leuk project onderhanden waarin we een beroep doen op al je creatieve vermogens en je grote inlevingsvermogen in de belevingswereld van onze huurders.

Je inspireert, enthousiasmeert en coacht je collega’s en daagt ze uit om nieuwe wegen te zoeken en participatie steeds meer ‘eigen’ te maken.

De rol die je vervult hangt af van het vraagstuk en varieert van een initiërende en trekkende rol tot een meer faciliterende rol.

Daarnaast lever je vanuit jouw expertise en ervaring input waardoor participatie kan worden verankerd in ons beleid.

Jouw taak is het aanjagen, coördineren en faciliteren van vernieuwende participatieprojecten. Jij en je collega’s trekken daarin samen op met bewoners en partners in de wijk.

Je weet bewoners te bewegen om een proactieve rol te spelen in hun leefomgeving.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat na 2 jaar participatie een vanzelfsprekendheid is geworden in onze werkprocessen en beleid. Iets dat onderdeel is geworden van ons DNA.


Jouw profiel

  • kunt met lef aan de slag gaan met projecten waarbij je mensen kunt activeren om hun kwaliteiten en vaardigheden in te zetten
  • bewaart het evenwicht tussen jouw rol, die van je collega’s en van de bewoners
  • bent een organisatietalent, een initiator met lef die gericht is op samenwerking
  • weet verbindingen te leggen, overzicht te bewaren en dwarsverbanden te zien
  • beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
  • hebt een positieve instelling, weet weerstand te herkennen en hebt de gave deze om te buigen

Ons aanbod

Brutosalaris tussen de € 3.445,- en € 4.531,- volgens schaal I van de CAO Woondiensten

Onze organisatie

Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken is een regionale volkshuisvester, die huisvesting biedt aan ongeveer 19.000 mensen in 7 gemeenten. Samen met huurders en partners zetten we ons in voor goed en betaalbaar wonen. We hebben bijzondere aandacht voor huurders met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Onze organisatie telt op dit moment circa 70 medewerkers en is volop in ontwikkeling.

Heb je interesse?

Bel Pietjan Prinsen Geerligs, Manager Wonen op: 035-672 66 99.

Acquisitie wordt minder enthousiast ontvangen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Accepteer cookie's om door te gaan.